Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Peto predavanje bo v sredo, 24. marca 2021, ob 18.00 prek aplikacije ZOOM. Predaval bo dr. Rok Požar.

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

1. predavanje

natisni

Sreda, 18. oktober 2017 ob 18.00, Velika predavalnica, UP FAMNIT
Paradoksi v verjetnosti – resnični ali navidezni?
Dr. Mihael Perman, UP FAMNIT in UL FMF

V verjetnosti srečamo precej situacij, kjer nastopa več nasprotujočih si trditev, ki so na prvi pogled vse pravilne. Večina teh paradoksov je posledica manjkajoče informacije, ki jo lahko podzavestno dopolnimo na različne načine. Nekaj jih je posledica preprostih stvari kot nepravilnega preštevanja ali nepopolnega opisa strategije, nekaj pa takih, ki begajo tudi matematike, ki se ukvarjajo z verjetnostjo. Na predavanju bomo predstavili nekaj preprostih paradoksov tako iz preteklosti kot nekaj novejših (na primer Monty Hallov paradoks), poskusili pa bomo predstaviti tudi kakšnega globljega, recimo Bertrandov paradoks.

videoposnetek predavanja

prosojnice predavanja (pdf)

   

   

   

Foto: Pavel Fičur, Martin Milanič