Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Cikel predavanj za sezono 2018/19 je zaključen. Na naslednji izlet v matematično vesolje se bomo podali oktobra 2019. Program cikla 2019/20 bo objavljen konec septembra 2019.

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Predavatelji

natisni

Mihael Perman

UP FAMNIT in UL FMF 

Mihael Perman je na Univerzi v Ljubljani diplomiral iz matematike (1983), na University of California at Berkeley pa doktoriral iz statističnih znanosti (1990). V letih 1993–1994 je predaval na University of Southern California (ZDA) in na Univerzi v Cambridgeu (Velika Britanija), v letih 1995–2006 pa kot izredni profesor na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2007 do leta 2011 je bil direktor Agencije za zavarovalni nadzor, zadnjih nekaj let pa predava verjetnost in statistiko tudi na FAMNIT-u. Raziskovalno se ukvarja z verjetnostnim računom, statističnim modeliranjem, aktuarstvom in zavarovalništvom.
 


 

Nino Bašić

UP FAMNIT, UP IAM in IMFM

Nino Bašić je diplomiral leta 2011 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, doktoriral pa leta 2016 pod mentorstvom prof. dr. Tomaža Pisanskega in prof. dr. Patricka W. Fowlerja. Raziskovalno se ukvarja s kemijsko teorijo grafov, topološko teorijo grafov, konfiguracijami in aplikacijami teorije grafov v znanosti. Je član strokovnih komisij za srednješolsko in študentsko računalniško tekmovanje pri ACM Slovenija. Od leta 2016 je zaposlen na FAMNIT-u.

 

 


Matjaž Krnc

UP FAMNIT  

Matjaž Krnc, v letu 2017 podoktorski raziskovalec na Univerzi Salzburg, je pod mentorstvom profesorja dr. Risteja Škrekovskega doktoriral leta 2015 na Univerzi v Ljubljani. Do sedaj je aktivno sodeloval na številnih raziskovalnih obiskih univerz v tujini (Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, Poljska, Slovaška in Velika Britanija). Ukvarja se z različnimi klasičnimi problemi s področja strukture grafov in z njimi povezanimi problemi iz teorije omrežij in naključnih grafov.
 

 

 


Aljaž Ule

Univerza v Amsterdamu, UP IAM, UP FAMNIT in IMFM

Aljaž Ule je zaključil študij uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani in magistrski študij na Univerzi Twente na Nizozemskem. Doktoriral je leta 2005 na Fakulteti za Ekonomijo in Ekonometrijo Univerze v Amsterdamu, kjer je sedaj zaposlen kot docent in raziskovalec. Za svoje raziskovalno delo je prejel najvišjo pohvalo Univerze v Amsterdamu. Kot gostujoči raziskovalec je deloval na univerzah New York University, Caltech in Universitat Autònoma de Barcelona. Objavil je več znanstvenih člankov, med drugim tudi v vrhunski znanstveni reviji Science, pri založbi Springer pa je izdal samostojno znanstveno monografijo. Od leta 2007 sodeluje z Univerzo na Primorskem, kjer na FAMNIT-u predava teorijo iger in mikroekonomijo.

 

 


 

Jurij Kovič

UP FAMNIT in IMFM

Jurij Kovič je po diplomi iz teoretične matematike (1985) in magisteriju iz matematike na Univerzi v Ljubljani (1993) doktoriral iz matematičnih znanosti na UP FAMNIT (2013). Raziskovalno je aktiven na področju diskretne matematike (grafi, poliedri, konfiguracije). Napisal je knjigo matematično logičnih problemov Znate rešiti sami? (DMFA 1997) in objavil knjigo Amadeusov abecednik: mala šola glasbe (Modrijan 2000). Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani vodi Seminar za zgodovino matematičnih znanosti.

 

 


Bogdan Soban

Soban Art

Bogdan Soban (1949), diplomirani inženir strojništva, se je po diplomi preusmeril na področje informatike. Kot dober poznavalec računalništva in programiranja je v prostem času začel razvijati projekt z namenom raziskave ustvarjalnih možnosti računalnika. Razvil je vrsto računalniških programov, ki na osnovi matematičnih algoritmov ustvarjajo abstraktne likovne podobe na zaslonu. Svoj projekt pogosto predstavlja v obliki likovnih razstav, projekcij, predavanj in delavnic ter v okviru mednarodnih konferenc in on-line predstavitev na spletu.
Več na: www.soban-art.com.