Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Sreda, 14. marec 2018, ob 18.00, Velika predavalnica, UP FAMNIT
Euler in kompleksna števila
Dr. Jurij Kovič, UP FAMNIT in IMFM

Predavanju bo sledila razglasitev zmagovalcev natečaja PIezije v slovenščini.

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Znova na matematična popotovanja

natisni

Pred nami je nov, že deveti cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu. S pomočjo izkušenih predavateljev, tako ali drugače povezanih z našo fakulteto, bomo v letošnjem ciklu predavanj ugotavljali, ali so paradoksi v verjetnosti resnični ali navidezni, uporabili teorijo grafov za modeliranje v nanotehnologiji, s pomočjo matematike iskali konsenz v pluralni družbi različnih mnenj, matematično opisali in analizirali sodelovanje ter altruizem, cikel predavanj pa zaključili z izletom na področje prepleta umetnosti in znanosti, kjer se bomo seznanili z vlogo matematike pri razvoju programov za generiranje slik. Po nekajletnem premoru se bo cikel ponovno dotaknil t.i. “dneva π”. 14. marca 2018 bo namreč na vrsti matematično-zgodovinsko obarvano predavanje o znamenitem švicarskem matematiku Leonhardu Eulerju in kompleksnih številih.

Vesela sem, da vas lahko že deveto leto zapored gostimo na poljudnem odkrivanju teoretično zanimivih matematičnih vprašanj in sodobnih matematičnih aplikacij v naravoslovju in družboslovju. Dobrodošli!


Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP FAMNIT