Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na naslednje predavanje!

    Kaj se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu?

Dr. Rado Pezdir, UP FAMNIT in MFDPŠ Celje

Sreda, 22. marec 2023, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT  ali preko videokonferenčnega orodja 

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

5. predavanje

natisni

Sreda, 21. marec 2018, ob 17.00, Velika predavalnica, UP FAMNIT
Euler in kompleksna števila
Dr. Jurij Kovič, UP FAMNIT in IMFM

Leonhard Euler (1707–1783) je bil eden najbolj plodovitih in univerzalnih matematikov vseh časov. Pomembno je prispeval k teoriji števil, geometriji, algebri, analizi in kombinatoriki.

Na predavanju bomo najprej na kratko zgodovinsko predstavili tako njegovo življenje kot delo, potem pa še nekaj njegovih matematičnih prispevkov z najpomembnejših področij njegovega delovanja, s posebnim poudarkom na kompleksnih številih.

Nato bomo predstavili ključne zgodovinske mejnike v spreminjanju odnosa matematikov do kompleksnih števil:

  • od prvotnega zavračanja in skepse (ko so se v delih italijanskih matematikov 13. do 16. stoletja najprej pojavila kot rešitve enačb 3. in 4. stopnje), 
  • prek odkrivanja njihove učinkovitosti in uporabnosti, k čemur je pomembno prispeval prav Leonhard Euler (1707-1783),
  • do njihove nepogrešljive vloge v današnji matematiki (npr. v kompleksni analizi).

Nazadnje bomo povzeli nekaj najzanimivejših uporab kompleksnih števil (npr. v geometriji) ter omenili nekaj ključnih formul, izrekov in konstrukcij v zvezi s kompleksnimi števili.


Zaradi Splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, napovedane za 14. marec 2018, je prišlo do spremembe termina predavanja. Predavanju je sledila razglasitev zmagovalnih del natečaja Piezija v slovenščini.

videoposnetek predavanja

povzetek predavanja (pdf)

   

   

   

foto: Ademir Hujdurović