Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na naslednje predavanje!

    Uporaba matematike pri oblikovanju grafičnih in drugih uporabniških vmesnikov

Dr. Matjaž Kljun, UP FAMNIT in UP IAM

Sreda, 22. februar 2023, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT  ali preko videokonferenčnega orodja 

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

1. predavanje

natisni

Sreda, 23. oktober 2019, ob 18.00, Velika predavalnica 2, UP FAMNIT
Kaj imajo skupnega konjske brce, rojstva četverčkov, pivske kvasovke in klicni centri? Poissonovo porazdelitev.
Dr. Gaj Vidmar, SOČA, UL, UP FAMNIT in UP FVZ

V naravi, družbi in vsakdanjem življenju se srečujemo z redkimi dogodki – v prostoru in času. Prijeten primer prvih so rozine v kolaču, neprijeten primer drugih pa prometne nesreče. Temeljni matematični opis takih pojavov je Poissonova porazdelitev. Spoznali bomo njene osnove, zgodovino, primere uporabe in razširitve.

prosojnice predavanja

Dodatno študijsko gradivo:

Poissonova porazdelitev

G. Vidmar (2012). Poissonova porazdelitev – osnove, uporaba, nadgradnja. Informatica Medica Slovenia, letn. 17 (št. 2), str. 29-55. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/17(2)/31.pdf

 

   

   

Foto: Amar Bapić