Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na letošnje drugo predavanje cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje 2023/24.
 

Predavanje z naslovom "Matematika v ozadju igre Sudoku" bo izvedel Dr. Slobodan Filipovski, UP FAMNIT, UP IAM in UL FMF, v sredo, 20. marca 2024, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in preko ZOOM povezave.

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Predavatelji

natisni

Nina Chiarelli

UP FAMNIT in UP IAM

Nina Chiarelli je leta 2011 diplomirala na Pedagoški fakulteti v Kopru s področja matematike in računalništva in leta 2016 doktorirala na UP FAMNIT s področja matematičnih znanosti. Od leta 2014 je na UP FAMNIT zaposlena kot asistentka, od leta 2017 pa tudi na UP IAM kot raziskovalka. Raziskovalno se ukvarja z diskretno matematiko s poudarkom na teoriji grafov. 

 


Klen Čopič Pucihar

UP FAMNIT in FIŠ Novo Mesto

Klen Čopič Pucihar je leta 2014 doktoriral s področja računalništva na Univerzi v Lancastru, Velika Britanija. Trenutno deluje kot eden od predstojnikov Laboratorija za interakcijo človek-računalnik na Univerzi na Primorskem, kjer je tudi docent. Ukvarja se z raziskovanjem novih načinov za povečanje človeških sposobnosti z uporabo digitalnih tehnologij. Glavni izziv predstavlja uporabniški vmesnik, ki tvori ozko grlo med človekom in vseprisotno visoko procesorsko zmogljivostjo ter potencialom velikih količin podatkov. S tovrstnim izzivom se spopada prek raziskav, ki zadevajo sisteme dopolnjene in virtualne resničnosti, mobilnega računalništva ter vizualizacije podatkov.
 


Jan Grošelj

UL FMF in Abelium d.o.o. 

Jan Grošelj je doktoriral leta 2016 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (UL FMF). Udejstvuje se na različnih področjih uporabne matematike. Na UL FMF je asistent pri predmetih numerične matematike, raziskovalno pa se posveča področju računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja. Poleg tega je zaposlen v podjetju Abelium, kjer deluje kot razvijalec in raziskovalec na projektih, povezanih z matematičnim modeliranjem in optimizacijo. V okviru teh sodeluje tudi pri načrtovanju logističnih procesov v sistemu GoOpti.
 


Marjan Jerman

UL FMF in UP FAMNIT

Marjan Jerman je študiral teoretično matematiko in doktoriral leta 2003 na področju urejenih algebrskih struktur. Je področni urednik Preseka in član uredniškega odbora Matematike v šoli. Poleg teoretične matematike (linearna algebra in urejene algebrske strukture) ga zelo zanima tudi popularizacija matematike, poučevanje in zgodovina matematike. Je soavtor učnega načrta za pouk matematike v gimnazijah.

 


Jasna Prezelj

UL FMF, UP FAMNIT in IMFM

Jasna Prezelj je doktorirala leta 2000 iz kompleksne analize. Po doktoratu se je zaposlila na FMF kot asistentka. Trenutno je zaposlena kot raziskovalka na IMFM, na UL FMF in na UP FAMNIT. Poučuje splošne matematične predmete, matematično modeliranje in analizo. Njeno raziskovalno področje je kompleksna analiza. Od leta 2015 na UP FAMNIT ureja spletni nagradni kviz za dijake in osnovnošolce Matematični adventni koledar.
 


Janez Žerovnik

UL FS in IMFM 

Janez Žerovnik je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani diplomiral leta 1982 in magistriral leta 1988. Doktoriral je leta 1992 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (računalništvo) in leta 1994 na Tehniški univerzi v Gradcu (Avstrija) s področja matematičnih znanosti. Večina njegovih znanstvenih del je s področja diskretne optimizacije, teorije grafov in aplikacij. Zaposlen je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Od leta 2009 je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za matematiko.