Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na letošnje drugo predavanje cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje 2023/24.
 

Predavanje z naslovom "Discovering Hidden Order in the Chaos" bo izvedla Dr. Alejandra Ramos Rivera, UP in IMFM, v sredo, 24. april 2024, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in preko ZOOM povezave.

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Predavatelji

natisni

Andrej Bauer

UL FMF in IMFM

Prof. dr. Andrej Bauer dela na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s področjem računalniške matematike, predvsem z računalniško logiko, izračunljivo matematiko in teorijo programskih jezikov. Ljubiteljsko se ukvarja tudi z računalniško umetnostjo in že dobro desetletje na spletni strani www.random-art.org razstavlja slike, ki jih naključno generira z računalnikom.
 

 

 

 


Janko Gravner

Univerza Kalifornije v Davisu in UP IAM

Janko Gravner je začel s študijem matematike na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 1983 diplomiral in leta 1985 magistriral. Doktoriral je leta 1991 na Univerzi Wisconsina v ZDA, čemur je sledilo podoktorsko izpopolnjevanje na Univerzi Cornell. Zaposlen je na Univerzi Kalifornije v Davisu in na Univerzi na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s teorijo verjetnosti, posebej s področji, ki so povezana z uporabo računalnika.

 


Ademir Hujdurović

UP IAM in UP FAMNIT  

Ademir Hujdurović je diplomiral iz matematike leta 2009 na Naravoslovno-matematični fakulteti na Univerzi v Tuzli, Bosna in Hercegovina. Med študijem je sodeloval kot član različnih komisij na tekmovanjih za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol ter kot predavatelj na pripravah za tekmovanja. Za diplomsko delo je prejel zlato plaketo Univerze v Tuzli. V letih 2010 - 2013 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na FAMNIT-u. Doktoriral je leta 2013, z disertacijo z naslovom Algebraični aspekti teorije grafov. Zaposlen je kot docent na Univerzi na Primorskem, kjer predava različne matematične predmete, raziskovalno pa se ukvarja s teorijo grafov, predvsem z algebraičnega vidika.
 

 


Mihael Perman

UP FAMNIT in UL FMF

Mihael Perman je na Univerzi v Ljubljani diplomiral iz matematike (1983), na University of California at Berkeley pa doktoriral iz statističnih znanosti (1990). V letih 1993-1994 je predaval na University of Southern California (ZDA) in na Univerzi v Cambridgeu (Velika Britanija), v letih 1995-2006 pa kot izredni profesor na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2007 do leta 2011 je bil direktor Agencije za zavarovalni nadzor, zadnjih nekaj let pa predava verjetnost in statistiko tudi na FAMNIT-u. Raziskovalno se ukvarja z verjenostnim računom, statističnim modeliranjem, aktuarstvom in zavarovalništvom.

 


 

Tomaž Pisanski

UP FAMNIT, UP IAM, UL FMF in IMFM

 
Tomaž Pisanski je doktoriral leta 1981 iz matematičnih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Zaposlen je na Univerzi v Ljubljani ter delno na Univerzi na Primorskem in na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Raziskovalno se ukvarja z diskretno matematiko in z matematično kemijo, aktiven pa je tudi na področju popularizacije matematike. Za organizacijo in izvedbo Vegovih dni 2004 je leta 2005 prejel Red za zasluge Republike Slovenije, za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab pa leta 2015 Zoisovo nagrado. Leta 2016 je prejel nagrado "Donald Michie in Alan Turing" na multikonfernci Informacijska družba 2016 za življensko delo. S predavanji je gostoval na številnih univerzah v tujini (v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji, Kanadi, Novi Zelandiji in v ZDA). Je častni član Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in član številnih mednarodnih akademij in inštitutov, avtor in soavtor preko 130 znanstvenih člankov ter soavtor knjige "Configurations from a graphical viewpoint", izdane pri založbi Springer leta 2013. 

 


Jernej Vičič

UP FAMNIT in UP IAM

Jernej Vičič je študiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, študij pa dokončal na novoustanovljeni Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Od leta 2007 poučuje na UP FAMNIT. Ukvarja se predvsem z usposabljanjem računalnikov za prevajanje naravnih jezikov, osredotoča pa se na prevode sorodnih jezikov. Tema doktorske disertacije, ki jo je zagovarjal leta 2012, je Tehnologija hitrih postavitev prevajalnih sistemov na osnovi pravil za sorodne jezike.