Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na letošnje drugo predavanje cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje 2023/24.
 

Predavanje z naslovom "Discovering Hidden Order in the Chaos" bo izvedla Dr. Alejandra Ramos Rivera, UP in IMFM, v sredo, 24. april 2024, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in preko ZOOM povezave.

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

UP IAM

natisni

Inštitut Andrej Marušič 
Univerza na Primorskem

Muzejski trg 2, 6000 Koper
Tel: (+ 386 5) 611 75 91, 
Fax: (+386 5) 611 75 92
www.iam.upr.si
info@iam.upr.si

Inštitut Andrej Marušič (UP IAM) je raziskovalni zavod, ki deluje v okviru Univerze na Primorskem. UP IAM je bil ustanovljen leta 1999 pod imenom UP PINT in je kot samostojni javni raziskovalni zavod vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru dne 27/9-1999.

Naravoslovje in tehnika (angl. science and engineering) predstavljata osnovo realnega gospodarstva, njun kakovosten razvoj pa je zato strateškega pomena. Na UP naravoslovje in tehniko razvijata UP IAM in UP FAMNIT. Obe instituciji sta odločeni, da si bosta še naprej prizadevali po najboljših močeh za odlično kakovost dela. Vztrajali bosta pri trudu za približevanje znanstvenemu svetovnemu vrhu. Zagotovitev svojega mesta v tem vrhu ne pogojuje samo uspešnost znotraj neke stroke, ampak predvsem interdisciplinarna uspešnost, ki pomeni delovno preseganje tradicionalne in ostre razdelitve med temeljnimi področji človeške znanosti (naravoslovje, tehnika, družboslovje, humanistika). Temeljna vprašanja človeštva so namreč preveč kompleksna, da bi odgovore nanje lahko iskali samo z orodjem ali skozi optiko ene same stroke oziroma znanstvene vede. Zato si obe instituciji prizadevata predvsem za razvoj ene same, enotne ali povezane znanosti.

Raziskovalno delo je organizirano v štirih raziskovalno-razvojnih enotah: Oddelku za tehnologijo, Oddelku za matematiko, Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije ter Oddelku za proučevanje zdravja.

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije izvaja raziskave na področju podatkovnih struktur, podatkovnega rudarjenja in velikih porazdeljenih GRID arhitektur ter drugih. Na Oddelku za matematiko se izvajajo raziskave predvsem na področju algebre, kombinatorike s teorijo grafov in verjetnostnega računa. V raziskovalno delo obeh oddelkov je vpeto še v področja matematičnega modeliranja in računalniških simulacij, eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja socialnih sistemov. Na oddelkih je doma znanstveno računanja na področjih naravoslovja od kemije do bioinformatike. Poleg omenjenih tematik se študentje na oddelkih lahko srečajo še s področji elektronske zaščite podatkov – kriptografije, varovanja podatkov in računalniške varnosti.

Varovanje okolja in tehnologija, ki je povezana z njim, je osrednja dejavnost Oddelka za tehnologijo. Oddelek dobro sodeluje z gospodarstvom ter z različnimi slovenskimi inštituti. Največji poudarek daje praktičnim razvojno usmerjenim raziskavam. Študentje so vabljeni, da se na različne načine vključijo v raziskovalno delo, ki poteka na oddelku. Pomagajo lahko pri izvajanju meritev z našimi merilnimi instrumenti, pri in-situ merjenju onesnaženosti zraka z najnovejšimi tehnologijami, pri izdelavi programske podpore za analizo in prikaz rezultatov meritev merjenja onesnaženosti zraka, pri nadgradnji programske opreme za podporo izvajanju meritev z lidarskim sistemom, pri matematično-statističnem modeliranju, pri reševanju različnih logističnih ter kombinatoričnih problemov itd.

Oddelek za preučevanje zdravja deluje na področju raziskovanja duševnega zdravja in tako imenovanega e-zdravja. Raziskovalna skupina trenutno večino dela posveča inovativnemu projektu »E-depresija«, kjer klasično zdravljenje depresivne motnje podpiramo s kontinuirano podporo in nasveti tako zdravniku kakor bolniku prek spletnega portala – ponoven primer interdiscplinarnega dela na UP IAM. Študentje lahko sodelujejo tudi pri drugih vsebinah: prepletanje duševnega in telesnega zdravja, samomorilne misli in vedenje, stališča glede duševnega zdravja, stigma v povezavi z duševnim zdravjem in podobno.

Pomembno vlogo ima v okviru UP IAM Center za povezano znanost in razvoj – POZNAR. UP IAM se zaveda potrebe po povezovanju ne samo naravoslovnih, inženirskih in medicinskih znanosti, ampak tudi humanističnih ter družboslovnih. POZNAR s svojo dejavnostjo vzpodbuja in krepi prav takšen, združevalen in enoten pristop k znanosti kot eni sami, povezani znanosti. V letu 2009 se je pri tem delu osredotočal na pravno znanost ter človekove pravice in svoboščine.