Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Predavanje v sredo, 22. aprila 2020, odpade. Nadomestni termin bo objavljen naknadno. Hvala za razumevanje!
Sreda, 22. april 2020, ob 18.00, Velika predavalnica 2, UP FAMNIT
Sprehod skozi Bolyaijevo nenavadno vesolje
Dr. István Kovács,  UP FAMNIT in UP IAM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Izleti v matematično vesolje kot posodobitveni program

natisni

Tudi v letu 2015/16 cikel predavanj ponujamo kot enega izmed programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (objavljeno na spletni strani MIZŠ, str. 75 v katalogu).

Osnovne informacije o programu

Št. programa: 1
Št. točk: 0,5
Št. ur: 12 (v več delih) 
Koordinator: Martin Milanič, 05-611-75-84, fax 05-611-75-71, martin.milanic@upr.si

Ciljna skupina: Učitelji matematike v osnovnih in srednjih šolah

Cilji:
Cilj usposabljanja je nadgraditev matematičnih znanj in spoznavanje uporab matematike na različnih področjih sodobnega sveta. Vsakemu od šestih predavanj bo sledila diskusija, ki bo udeležencem omogočila zastavljanje vprašanj predavateljem, medsebojno informiranje in izmenjavo izkušenj ter mnenj. Cilj izpopolnjevanja je tudi spoznavanje konkretnih in splošnih matematičnih konceptov, s katerimi si učitelji lahko povečajo samozavest, osvojena znanja pa s pridom uporabijo pri pouku matematike.

Predavatelji, teme in termini:

[Opomba: Zaradi zunanjih dejavnikov se seznam predavanj nekoliko razlikuje od seznama v katalogu, in sicer v vsebini 2. predavanja (18. novembra 2015).]

 • sreda 21. oktober 2015 ob 18:00, Japonska tempeljska geometrija in zahodna geometrija - dr. Jurij Kovič (2P)
 • sreda 18. november 2015 ob 18:00, Simetrija, matematika in glasba - dr. Boštjan Kuzman (2P)
 • sreda 13. januar 2016 ob 18:00, Popotovanje od korena do fraktala - dr. Jasna Prezelj (2P)
 • sreda 10. februar 2016 ob 18:00, O Gaussovi krivulji - dr. Martin Raič (2P)
 • sreda, 16. marec 2016 ob 18:00, Geometrija podatkov - dr. Primož Škraba (2P)
 • sreda 13. april 2016 ob 18:00, Matematika in matura - dr. Iztok Banič (2P)

Kraj izvedbeUP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper

Obveznosti: Aktivna udeležba na predavanjih, kratke seminarske naloge.

Več informacij o vsebini predavanj je na voljo na spletni strani cikla.

Rok prijave: ponedeljek 19. 10. 2015
Kotizacija: 45,00 EUR
Rok plačila: torek 20. 10. 2015

Način prijave

Prijava poteka v dveh korakih: 

 1. Prijavite se prek spletne strani Kataloga programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2015/2016.
 2. Prijava bo dokončno potrjena ob plačilu kotizacije 45,00 EUR, ki jo je potrebno nakazati na račun št. 01100-6000023788
  Naziv upravičenca: UP, Titov trg 4, KOPER
  Namen nakazila: Ime in priimek (udeleženca) - kotizacija PSD Izleti 2015/16
  Pri plačilu kotizacije obvezno navedite sklic 06-2015.

  Rok plačila: torek 20. 10. 2015.
  Za izstavitev računa bomo potrebovali še naslednje podatke (pošljite jih prek maila na martin.milanic@upr.si):
  - če je plačnik fizična oseba: ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, pošta);
  - če je plačnik pravna oseba (npr. šola): naziv pravne osebe, naslov (ulica, hišna številka, pošta), davčna številka.
  Če bo šola plačala preko naročilnice, naj bo naročilnica (z zgoraj navedenim nazivom upravičenca) poslana na naslov Tajništvo UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, s pripisom "PSD Izleti".