Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na naslednje predavanje!

    Kaj se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu?

Dr. Rado Pezdir, UP FAMNIT in MFDPŠ Celje

Sreda, 22. marec 2023, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT  ali preko videokonferenčnega orodja 

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

5. predavanje

natisni

Sreda, 16. marec 2016 ob 18h, Velika predavalnica, UP FAMNIT
Geometrija podatkov
Dr. Primož Škraba, Institut "Jožef Stefan" in UP FAMNIT

Naš svet je opisan z oblikami – za primer vzamemo lahko zemljevid – ceste so črte, križišča so točke. Poznamo pa tudi bolj zapletene oblike – pot v trgovino od doma je seznam črt, ki nam pove po katerih cestah moramo iti. Ta seznam črt tako opisuje tudi obliko.  Te oblike opisujejo številke, koliko metrov moramo iti po cesti, koliko prometa je, itn.

Geometrija preučuje lastnosti takšnih oblik.  V našem svetu najdemu tudi bolj nenavadne oblike in tako geometrije – na primer vsako socialno omrežje ima svojo geometrijo, prav tako Internet, ki se ji reče hiperbolična geometrija. Vsakič ko iščemo željeno stran na Internetu, tako izkoristimo geometrijo, da najdemo, kar iščemo.

Ali imajo vsi podatki obliko? Na predavanju bom prikazal primere, kjer nam geometrija pomaga pri razumevanju podatkov, ki opisujejo naš svet. Predstavil bom uporabno orodje, ki opiše geometrijo na grobi način – to je matematična smer, ki se imenuje topologija. Pokazal bom, kako nam lahko to pomaga opisati vse, od tega kako hodimo, strukture slik, do razumevanja morskih tokov in kompleksnih sistemov. Velikokrat se izkaže, da kompleksno vedenje lahko razložimo z enostavnimi oblikami.

videoposnetek predavanja

prosojnice predavanja (pdf)

povezava na fotogalerijo dogodka na facebook-u
 

  

  

  

(foto: Sara Petretič)