Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Predavanje v sredo, 22. aprila 2020, odpade. Nadomestni termin bo objavljen naknadno. Hvala za razumevanje!
Sreda, 22. april 2020, ob 18.00, Velika predavalnica 2, UP FAMNIT
Sprehod skozi Bolyaijevo nenavadno vesolje
Dr. István Kovács,  UP FAMNIT in UP IAM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Predavatelji

natisni

Iztok Banič

UM FNM, UP IAM in IMFM

Iztok Banič je diplomiral iz matematike na Univerzi v Mariboru, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Raziskovalno se ukvarja s topologijo (teorija kontinuumov in topološki dinamičnimi sistemi), teorijo grafov (okvarni premeri grafov in Hausdorffovi grafi) in v zadnjem času tudi z algebro (integriranja na kolobarjih). Sodeloval je na različnih raziskovalnih projektih na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru ter na Univerzi na Primorskem. Že tri leta je član Državne predmetne komisije za splošno maturo za matematiko.
 

Jurij Kovič

UP FAMNIT in IMFM

Jurij Kovič je diplomiral iz matematike leta 1985, magistrski študij matematike zaključil leta 1993 na FMF-ju, doktorski študij matematike pa leta 2013 na UP FAMNIT. Ukvarja se s poliedri, simetrijskimi grafi in konfiguracijami. Od decembra 2014 vodi Seminar za zgodovino matematičnih znanosti na FMF-ju. Za mlade matematike je napisal knjigo 80 matematično logičnih problemov Znate rešiti sami?, ki je izšla pri DMFA v Knjižnici Sigma 1996.


 

Boštjan Kuzman

UL PeF, UP IAM in IMFM

Dr. Boštjan Kuzman je doktoriral iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z algebrsko teorijo grafov, dejaven pa je tudi na področju dela z mladimi. Je aktiven član DMFA Slovenije, ustanovitelj tabora MARS in koordinator številnih aktivnosti s področja promocije matematike, za kar je leta 2012 je prejel nagrado "Prometej znanosti", ki jo podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.
 

Jasna Prezelj

UL FMF, UP FAMNIT in IMFM

Jasna Prezelj je doktorirala iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani leta 2000. Zaposlena je na Univerzi na Primorskem in na Univerzi v Ljubljani, kjer poučuje analizo in modeliranje. Raziskovalno se ukvarja s kompleksno analizo. 

Martin Raič

UL FMF, UP FAMNIT in IMFM

Martin Raič se je po zaključeni srednji šoli vpisal na študij matematike v Ljubljani, kjer je leta 1995 diplomiral, leta 1998 magistriral in leta 2006 doktoriral. Že od leta 1994 vodi vaje iz najrazličnejših matematičnih predmetov, od leta 2007 naprej pa tudi predava. Zaposlen je na Univerzi v Ljubljani ter dopolnilno na Univerzi na Primorskem in Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Njegovo raziskovalno področje je teorija verjetnosti, natančneje aproksimacija z Gaussovo porazdelitvijo po Steinovi metodi. S tega področja je napisal več znanstvenih člankov, ki so izšli v mednarodno priznanih revijah.

Primož Škraba

Institut "Jožef Stefan" in UP FAMNIT

Dr. Primož Škraba je diplomiral leta 2002 iz elektrotehnike na Univerzi Princeton, ZDA. Leta 2004 je pridobil znanstveni magisterij in leta 2009 znanstveni doktorat iz elektrotehnike na Univerzi Stanford, ZDA. Po doktoratu je bil dve leti na podoktorskem usposabljanju  na INRIA v Parizu, Franciji. Po podoktorskem raziskovalnem delu se je vrnil v Slovenijo. Dr. Primož Škraba je raziskovalec na Institutu "Jožef Stefan" v Laboratoriju za umetno inteligenco, delno pa je zaposlen kot visokošolski učitelj - docent na UP FAMNIT. Njegovo delo primarno obsega raziskave na področju teoretičnega računalništva, ki je na meji med računalništvom in matematiko. Pri svojem delu razvija nove metode za analizo podatkov, ki opisujejo kompleksne sisteme.