Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

    When are two graphs really the same?

Dr. Ted Dobson, UP FAMNIT in UP IAM

Sreda, 25. januar 2023, ob 18.00

Velika predavalnica 3, UP FAMNIT ali preko videokonferenčnega orodja 

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

4. predavanje

natisni

Sreda, 11. februar 2015 ob 18h, Velika predavalnica, UP FAMNIT
Matematika v računalniškem vidu
Dr. Marko Boben, UP IAM in UL FRI

Računalniški vid je kompleksno področje računalništva. Sega od obdelave zajetih slik prek določanja značilk (značilnih elementov slike) do uporabe metod strojnega učenja za razpoznavo objektov na podlagi dobljene množice značilk. Osvetlili bomo matematično ozadje algoritmov, ki sodelujejo pri vsakem izmed teh korakov. Posebej bomo poudarili metodo, ki temelji na hierarhičnem pristopu gradnje modelov objektov.

videoposnetek predavanja

prosojnice predavanja (pdf)

povezava na fotogalerijo dogodka na facebook-u

 

 

 

 

 

Foto: Martin Milanič