Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Zadnje predavanje bo v sredo, 21. aprila 2021, ob 18.00 prek aplikacije ZOOM. Predaval bo dr. István Kovács.

Povezava

 

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Predavatelji

natisni

Marko Boben

UP IAM in UL FRI

Marko Boben je diplomiral iz uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral. Raziskovalno se ukvarja s področjem kombinatoričnih in geometričnih konfiguracij. Sodeloval je na številnih raziskovalnih in aplikativnih projektih na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, na Univerzi na Primorskem ter na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Velik del teh raziskav je potekal prav na področju računalniškega vida, o čemer bo predaval na 4. predavanju cikla.

 

 

Arjana Brezigar Masten

UP FAMNIT in UMAR

Arjana Brezigar Masten je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, doktorirala pa leta 2009 na  Univerzi v Sieni (Italija).  Področja njenega raziskovanja obsegajo uporabno ekonometrijo, finance, finančne trge ter trg dela. Kot docentka za ekonomijo je polovično zaposlena na UP FAMNIT, polovično pa na Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Predava  tudi na Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani ter sodeluje na različnih mednarodnih raziskovalnih programih  ter svetovalnih projektih za gospodarstvo.

Boštjan Frelih

UP FAMNIT in UP IAM

Boštjan Frelih je diplomiral na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, leta 2014 pa doktoriral iz matematičnih znanosti na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, kjer je kot asistent pri različnih matematičnih predmetih zaposlen od leta 2003. Njegovo področje raziskovanja sta algebraična in kombinatorična teorija grafov. Leta 2012 je prejel nagrado Sklada za pedagoško odličnost, ki jo podeljuje Univerza na Primorskem.

Bojan Kuzma

UP FAMNIT

Bojan Kuzma je doktoriral na Univerzi v Ljubljani. Od 2003 dalje poučuje matematične predmete na Univerzi na Primorskem. Raziskuje na podrocju linearne algebre in funkcionalne analize, zlasti v teoriji ohranjevalcev.

 

Marko Orel

UP FAMNIT, UP IAM in IMFM

Marko Orel je na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani diplomiral leta 2004, doktoriral pa leta 2009. Raziskuje na področju ohranjevalcev, kar večinoma vključuje matrično teorijo in teorijo grafov, delno pa tudi matematično fiziko in geometrijo. Zadnjih nekaj let je kot docent zaposlen na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.  Za multivariantno vpetost na univerzi je leta 2014 prejel Svečano listino Univerze na Primorskem.

 

Rok Požar

UP FAMNIT

Rok Požar je leta 2009 diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko (Univerza v Ljubljani), leta 2013 pa doktoriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko (Univerza v Ljubljani). Raziskovalno se ukvarja z algebraično teorijo grafov in računsko teorijo grup. Zaposlen je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Univerza na Primorskem).