Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Predavanje v sredo, 22. aprila 2020, odpade. Nadomestni termin bo objavljen naknadno. Hvala za razumevanje!
Sreda, 22. april 2020, ob 18.00, Velika predavalnica 2, UP FAMNIT
Sprehod skozi Bolyaijevo nenavadno vesolje
Dr. István Kovács,  UP FAMNIT in UP IAM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Predavatelji

natisni

Vladimir Batagelj

UL FMF

Vladimir Batagelj je zadnje tri razrede gimnazije naredil na koprski gimnaziji. Po magisteriju računalništva in informatike leta 1985 je leto zatem doktoriral iz matematičnih znanosti, oboje na Univerzi v Ljubljani. Je redni profesor za diskretno in računalniško matematiko na FMF UL. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov, algoritmi na grafih in omrežjih, kombinatorično optimizacijo, analizo podatkov in uporabo IT v izobraževanju. Napisal je večje število člankov, objavljenih v mednarodnih revijah in zbornikih konferenc, ter gostoval na univerzah v tujini (ZDA, Nemčija). Z Andrejem Mrvarjem sta avtorja svetovno uveljavljenega programa za analizo velikih omrežij – Pajek. Dobila sta tudi več prvih nagrad na vsakoletnih tekmovanjih iz risanja grafov na konferenci Graph drawing.

 

Barbara Boldin

UP FAMNIT

Barbara Boldin je diplomirala iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani, doktorirala pa na oddelku za matematiko na Univerzi Utrecht na Nizozemskem. Za  doktorsko tezo z naslovom Mathematical aspects of infectious disease dynamics je prejela nagrado Reinharta Heinricha za najboljšo doktorsko tezo s področja matematične in teoretične biologije v letu 2007, ki jo podeljuje European Society for Mathematical and Theoretical Biology. Za znanstveni članek, objavljen leta 2008 v reviji Bulletin of Mathematical Biology, je prejela še nagrado 'Lee Segel Award for Best Student paper'. Raziskovalno delo na področju matematične biologije je nekaj let nadaljevala na oddelku za matematiko in statistiko Univerze v Helsinkih, od leta 2010 pa je zaposlena kot docentka na UP FAMNIT.

 

Andrej Brodnik

UP FAMNIT in UL FRI

Andrej Brodnik je doktoriral na Univerzi v Waterlooju, Kanada. Njegovo osnovno področje raziskovanja predstavljajo jedrnate podatkovne strukture in učinkoviti algoritmi. Predava na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Poleg tega je Predsednik komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija in vodi osnovno- in srednješolska tekmovanja iz znanja računalništva in informatike (Bober in RTK) ter Univerzitetni programerski maraton. Leta 2012 je prejel nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju visokega šolstva.

 

Gašper Jaklič

UP IAM in UL FMF

Gašper Jaklič je doktoriral na FMF v Ljubljani, kjer je docent od leta 2008. Ukvarja se z raziskavami na področju numerične analize in računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja, dela pa tudi na projektih iz bioinformatike, operacijskih raziskav in industrije. Je avtor ali soavtor 34 člankov v različnih znanstvenih revijah.

 


 

Branko Kavšek

UP FAMNIT in UP IAM

Branko Kavšek je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Po opravljeni diplomi se je leta 1999 kot mladi raziskovalec zaposlil na Institutu Jožef Stefan, odseku za inteligentne sisteme, kjer je začel preučevati inteligentne sisteme in se spoznavati s postopki strojnega učenja. Leta 2002 je magistriral ter leta 2004 doktoriral iz področja strojnega učenja. Po doktoratu se je preselil v Koper in se zaposlil na Univerzi na Primorskem.

 

Štefko Miklavič

UP IAM in UP FAMNIT

Štefko Miklavič je leta 2002 magistriral, leta 2004 pa doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov in algebraično kombinatoriko. Kot asistent in predavatelj je sodeloval s Politehniko Nova Gorica ter Pedagoško fakulteto Koper. V letu 2007 je kot Fulbrightov štipendist šest mesecev raziskovalno delal na University of Wisconsin (ZDA). V letih 2000 do 2004 je bil asistent, od 2005 do 2010 docent, od junija 2010 je izredni profesor na Univerzi na Primorskem. V letih 2010-2011 je bil direktor UP Inštituta Andrej Marušič. Novembra 2011 je bil imenovan za prorektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem. Leta 2012 je prejel Zoisovo priznanje Republike Slovenije za znanstvene dosežke v matematiki.