Izleti v matematično vesolje 2011/12
Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu
Tudi letos bo na Famnitu potekal Poletni tabor Matematika je kul.


Predavatelji

Andrej Brodnik

UP FAMNIT in UL FRI

Andrej Brodnik je doktoriral na Univerzi v Waterlooju, Kanada. Njegovo osnovno področje raziskovanja predstavljajo jedrnate podatkovne strukture in učinkoviti algoritmi. Predava na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Poleg tega je Predsednik komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija in vodi osnovno- in srednješolska tekmovanja iz znanja računalništva in informatike (Bober in RTK) ter Univerzitetni programerski maraton.


Dušanka Janežič

UP FAMNIT in Kemijski inštitut, Ljubljana

Profesorica Dušanka Janežič je na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko diplomirala (1976) in magistrirala (1982) in doktorirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo 1986 leta.
Je vodja Laboratorija za molekularno modeliranje na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, redna profesorica za področje matematike v naravoslovju na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in znanstvena svetnica za področje fizikalne kemije, predmet strukturna kemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter že deset let eden od urednikov revije Journal of Chemical Information and Modeling, An American Chemical Society Publication, ki je po faktorju odmevnosti druga na svojem področju.
Znanstveno je več kot štiri leta delovala v tujini. Od avgusta 1988 do januarja 1989 je bila gostujoča raziskovalka na National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, ZDA. Nato je bila dve leti (1989-91) Visiting Fellow na National Institutes of Health, Division of Computer Research and Technology, Bethesda, MD, ZDA. V letih 1994-95 je bila v okviru J. William Fulbright Foreign Scholarship programa Senior Fulbright Scholar na National Institutes of Health, Bethesda, MD, ZDA. Leta 1999 je tri mesece gostovala na Tehnični Univerzi v Minhnu, Garching, Nemčija v okviru Deutscher Akademischer Austauschdienst programa.
Profesorica Dušanka Janežič je leta 1999 prejela priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti za raziskovalne dosežke, s katerimi je prispevala k povečanju mednarodne uveljavitve Republike Slovenije.
Temeljne usmeritve znastveno-raziskovalnega dela profesorice Dušanke Janežič so izpopolnjevanje in razvoj ter uporaba novih matematičnih metod in algoritmov, ki se uporabljajo na področju molekularnega modeliranja, to je, pri teoretskih raziskavah v naravoslovnih in tehničnih znanostih, kot so kemija, farmacija, molekularna fizika, strukturna biologija in razvoj novih zdravil.
Aleksander Malnič

UL PeF

Aleksander Malnič je doktoriral iz matematike leta 1996 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Predno se je podal v akademske vode, je bil zaposlen kot sistemski inženir pri Intertrade IBM ter v Iskri Delti. Trenutno je zaposlen kot izredni profesor za matematiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2008 tudi predstojnik Oddelka za matematiko in računalništvo. Študentom predava različne predmete s področja algebre in diskretne matematike, raziskovalno pa se ukvarja s topološko in algebraično teorijo grafov. Je avtor vrste odmevnih člankov v zvezi s simetrijskimi lastnostmi krovnih grafov.Dragan Marušič

UP FAMNIT

Dragan Marušič je doktoriral leta 1981 na univerzi v Readingu (VB), poučeval na univerzah Minnesota in California (ZDA) ter na Univerzi v Ljubljani, od leta 2004 dalje pa tudi na Univerzi na Primorskem. Je avtor številnih znanstvenih člankov, vodja vrste mednarodnih projektov, prejemnik Zoisove nagrade za znanstveno raziskovalno delo (2002) in priznanja MO Koper za življenjsko delo na področju družbenih, znanstvenih in pedagoških dejavnosti (2011).
Marko Orel

UP FAMNIT

Marko Orel je diplomiral leta 2004 na Fakulteti za matematiko in fiziko (Univerza v Ljubljani) na smeri teoretična matematika. Na isti fakulteti je doktoriral leta 2009. Raziskovalno se ukvarja z matrično teorijo, predvsem z ohranjevalci (angl. preserver problems). Zaposlen je kot docent za matematiko na UP FAMNIT.


Tomaž Pisanski

UL FMF

Tomaž Pisanski velja za očeta slovenske diskretne matematike. Je ustanovni član kluba mladih matematikov Laar Getny, ki si je na prelomu šestdesetih v sedemdeseta leta prizadeval za vpeljavo diskretne matematike s teorijo grafov v visokošolski program pri nas. Študiral je doma in v tujini (Francija, ZDA), predaval pa na dodiplomskih in podiplomskih programih matematike in računalništva na številnih tujih univerzah: Videm, Zagreb, Leoben, ZDA, Kanada, Nova Zelandija. Za svoje delo na področju zgodovine slovenske matematike pa je prejel red za zasluge. Bil je med ustanovitelji mladinske matematično-fizikalne revije Presek. Je soustanovitelj in glavni urednik prve slovenske matematične znanstvene revije Ars Mathematica Contemporanea. Bil je vd direktorja UP PINT. Za svoje delo pri uveljavljanju Univerze na Primorskem pa je bil imenovan za njenega častnega senatorja.

Janez Žibert

UP FAMNIT

Janez Žibert je diplomiral leta 1998 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na smeri Uporabna matematika. Leta 1998 se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, kjer je pod mentorstvom prof. dr. Franceta Miheliča leta 2001 magistriral z delom s področja obdelave govornih signalov in leta 2006 doktoriral z delom s področja samodejnega razpoznavanja slovenskega govora. V letih 2006-2008 je bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko kot raziskovalec, leta 2008 pa se je zaposlil kot visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem. Raziskovalno delo dr. Žiberta je usmerjeno v področja statistike in statističnega modeliranja, obdelave in analize signalov in razpoznavanja vzorcev ter v raziskovanje na področju biometričnih in govornih tehnologij.


Projekt sofinancira: