Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Naslednje predavanje bo v študijskem letu 2021/22.

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Konfiguracije točk in premic

natisni

Sreda, 24. februar 2021, ob 18.00, ZOOM povezava
Konfiguracije točk in premic
Dr. Nino Bašić, UP FAMNIT, UP IAM in IMFM

»Koncept konfiguracije točk in premic je enostavno razložiti kateremukoli desetletnemu učencu.« – Branko Grünbaum

Množici n točk in n premic v evklidski ravnini, pri čemer vsaka točka leži na natanko k premicah, vsaka premica pa poteka skozi k točk, pravimo (nk) konfiguracija. Pri tem zahtevamo tudi, da lahko čez dve različni točki poteka le ena premica. Bolj znani primeri konfiguracij so Möbius-Kantorjeva (83) konfiguracija, Pappusova (93) konfiguracija, Desarguesova (103) konfiguracija, Cremona-Richmondova (153) konfiguracija in Grünbaum-Rigbyjeva (214) konfiguracija.

Zakaj je študij konfiguracij zanimiv? Razlogov je več:

  • Čeprav so konfiguracije lahko dostopne, so tudi matematično zahtevne. (Mnogo vprašanj o konfiguracijah lahko enostavno formuliramo, odgovori nanje pa terjajo velik napor.)
  • Konfiguracije povezujejo številna področja matematike: klasično geometrijo, kombinatoriko, topologijo, algebrajsko geometrijo, teorijo števil in tudi računalniško programiranje.
  • Natere konfiguracije so vizualno zelo privlačne.
  • Pri raziskovanju konfiguracij lahko uporabimo računalniška orodja, kot je na primer program GeoGebra.

Matematiki so konfiguracije preučevali že pred stoletjem (in še prej), nedavno pa so dobile nov zagon. Prvi razlog je bilo spoznanje, da igrajo simetrije pomembno vlogo pri raziskovanju konfiguracij. Drugi razlog je bil razvoj računalniške grafike, ki nam omogoča vizualizacije, ki pred stoletjem niso bile mogoče. Spoznali smo se z nekaterimi rezultati o konfiguracijah točk in premic.

prosojnice predavanja