Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Naslednje predavanje bo v študijskem letu 2021/22.

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Trije klasični starogrški problemi

natisni

Sreda, 28. oktober 2020, ob 18.00, ZOOM povezava
Trije klasični starogrški problemi
Dr. Aleksander Malnič, UL PeF, UP IAM in IMFM

Trije klasični starogrški problemi so: konstruirati stranico kocke z dvakrat večjim volumnom, kot ga ima dana kocka, razdeliti dani kot na tri enake dele in konstruirati kvadrat z isto ploščino, kot ga ima dani krog. Pri vseh treh gre za geometrijsko načrtovalno nalogo, pri čemer smemo uporabiti zgolj neoznačeno ravnilo in šestilo, ki se sklopi, ko ga odmaknemo. Po več kot 2000 letih neuspešnih poskusov je šele v drugi polovici 19. stoletja matematikom uspelo pokazati, da teh konstrukcij v okviru danih omejitev ni mogoče izvesti. Dokaz pa je algebrski, ne geometrijski.
Ogledali smo si genezo in zgodovino reševanja ter se poljudno seznanili z metodami, ki pojasnijo, zakaj so trije klasični starogrški problemi konstrukcijsko nerešljivi.

prosojnice predavanja