Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Naslednje predavanje bo v študijskem letu 2021/22.

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Klasične zmagovalne tehnike pri miselnih igrah

natisni

Sreda, 25. november 2020, ob 18.00, ZOOM povezava
Klasične zmagovalne tehnike pri miselnih igrah
Dr. Peter Muršič, UP FAMNIT

Na predavanju smo se osredotočili na kombinatorične igre. To so potezne strateške igre med igralci, pri čemer so poteze vnaprej definirane in ni prisotne naključnosti. V ožjemu pomenu so to po navadi antagonsitične igre med dvema igralcema, na primer šah, Go, Nim, križec-krožec, štiri v vrsto itd. Pogledali smo si klasične zmagovalne tehnike, kot so indukcija nazaj, eliminacija dominiranih strategij, kraja strategije in minimax drevo.

prosojnice predavanja