Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na letošnje drugo predavanje cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje 2023/24.
 

Predavanje z naslovom "Matematika v ozadju igre Sudoku" bo izvedel Dr. Slobodan Filipovski, UP FAMNIT, UP IAM in UL FMF, v sredo, 20. marca 2024, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in preko ZOOM povezave.

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Izlet v galaksijo poskusov teorije iger

natisni

Sreda, 15. maj 2024, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT/ ZOOM povezava
Izlet v galaksijo poskusov teorije iger
Dr. Žiga Velkavrh, UP FAMNIT in UP IAM

Na predavanju bo prikazano, kako lahko s pomočjo laboratorijskih poskusov, ki temeljijo na teoriji iger (in teoriji odločanja), preučujemo vrednote in vedenjske značilnosti posameznikov, kot so solidarnost, zaupanje, sodelovanje, altruizem, recipročnost, omejena racionalnost, poštenost ter odnos do tveganja. V laboratorijskih poskusih so (prostovoljni) preiskovanci postavljeni v različne interaktivne družbene ali ekonomske situacije, v katerih sprejemajo odločitve. Končni razplet in uspešnost preiskovancev sta odvisna od njihovih odločitev ter odločitev ostalih preiskovancev, v določenih primerih pa delno tudi od slučaja. Tovrstni poskusi so sistematični, nadzorovani in ponovljivi, poleg tega pa omogočajo pridobivanje določenih podatkov, ki jih je sicer v vsakdanjem življenju težko ali celo nemogoče pridobiti.