Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Naslednje predavanje bo v študijskem letu 2021/22.

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Možganska omrežja: matematični pogled na delovanje možganov

natisni

Sreda, 24. marec 2021, ob 18.00, ZOOM povezava
Možganska omrežja: matematični pogled na delovanje možganov
Dr. Rok Požar, UP FAMNIT, UP IAM in IMFM

Pri razumevanju interakcij v naših možganih je potrebno poznati, kako usklajena sta posamezna dela možganov – bolj podoben vzorec aktivnosti kot kažeta, bolj sta funkcionalno povezana. Čeprav so različni deli možganov specializirani za določeno funkcijo, je pri izvajanju večine kognitivnih nalog vključen celoten sistem; kot bi imeli množico strokovnjakov, ki so dobri v določenih stvareh, če pa želijo narediti nekaj uporabnega, morajo sodelovati med sabo. Zato nas zanima, kako so posamezni deli možganov med seboj organizirani. Pri tem nam pomaga teorija grafov, ki omogoča, da možgane obravnavamo kot omrežje. To sestoji iz točk, ki predstavljajo osnovne gradnike sistema, in povezav, ki predstavljajo odnose med gradniki. V možganskem omrežju točke predstavljajo posamezne dele možganov, povezave pa opisujejo, kako močno sta točki funkcionalno povezani. Na predavanju smo spoznali osnovne koncepte teorije grafov za analizo možganskih omrežij in njihovo uporabnost ilustrirali na primerih identifikacij nevroloških motenj.

prosojnice predavanja