Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Sreda, 24. november 2021,
ob 18.00

Velika predavalnica 3, UP FAMNIT ali preko videokonferenčnega orodja ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Kako dokazati, da poznate skrivnost, ne da bi jo razkrili?

natisni

Sreda, 20. april 2022, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT
Kako dokazati, da poznate skrivnost, ne da bi jo razkrili?
Dr. Samir Hodžić, UP FAMNIT in UP IAM

Običajno (matematični) dokaz o resničnosti trditve ne vsebuje le informacije, ali je trditev resnična ali ne, ampak tudi, zakaj je resnična. Pa razmislimo malo o sledečih preprostih vprašanjih: Ali je mogoče nekoga prepričati, da ste rešili Sudoku uganko, ne da bi razkrili rešitev? Ali, kako bi dokazali, da poznamo starost neke osebe, ne da bi razkrili njeno starost? Ali je v splošnem sploh mogoče nekaj dokazati, ne da bi razkrili poznavanje dokazov? Izkaže se, da je! V tem predavanju bomo opisali pojem dokazov ničelnega znanja (zero knowledge proofs). To je metoda, s katero lahko ena stranka drugi dokaže poznavanje skrivnosti, ne da bi skrivnost samo razkrili. Ogledali si bomo matematične opise nekaterih dokazov ničelnega znanja, vezanih na praktične primere uporabe. Glavni poudarek bo na predstavitvi takšnih praktičnih primerov, kot so uporaba v komunikacijskih sistemih, spletnem glasovanju, bančnem sistemu, blockchain okolju itd.