Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na letošnje drugo predavanje cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje 2023/24.
 

Predavanje z naslovom "Matematika v ozadju igre Sudoku" bo izvedel Dr. Slobodan Filipovski, UP FAMNIT, UP IAM in UL FMF, v sredo, 20. marca 2024, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in preko ZOOM povezave.

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Matematika v ozadju igre Sudoku

natisni

Sreda, 20. marec 2024, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT/ ZOOM povezava
Matematika v ozadju  igre Sudoku
Dr. Slobodan Filipovski, UP FAMNIT, UP IAM in UL FMF

Sudoku je logična uganka, ki uživa svetovno priljubljenost od leta 2005. Uganka je sestavljena iz kvadratne mreže velikosti 9 x 9, ki je nadalje razdeljena na devet podmrež velikosti 3 x 3. CIlj je zapolniti mrežo s števili od 1 do 9 tako, da se vsako število pojavi točno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsaki podmreži. Vsaka uganka se začne z nekaj že podanimi števili, ki definirajo težavnost problema. Za rešitev uganke je potrebna kombinacija logike, poskušanja in vračanja. V ozadju se skriva precej matematike: kombinatorika, ki se uporablja pri štetju veljavnih sudoko mrež, teorija grup, ki se uporablja za opis, kdaj sta dve mreži enakovredni, in računska kompleksnost v zvezi z reševanjem sudokujev. Na predavanju si bomo med drugim pogledali, koliko je najmanjše število začetnih namigov, ki definirajo enolično rešitev, in koliko je največje število začetnih namigov, ki ne porodijo enolične rešitve.