FAMNITovi Izleti v matematično vesolje
Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu

Ponovno odkrivanju znanosti naproti

Navkljub optimizmu sta prijetno vzdušje in odličen izziv na lanskem prvem Izletu v matematično vesolje snovalce programa kar malo presenetila - iz premajhnega Centra eksperimentov smo morali predavanja takoj preseliti na fakulteto. Dobra udeležba na predavanjih v Kopru se je ohranila vse do konca študijskega leta, kar nekaj predavanj pa smo na željo šol izvedli tudi v drugih slovenskih krajih.

To kaže, da na Obali in tudi v Sloveniji nasploh tovrstne komunikacije med raziskovalci, izobraževalnimi ustanovami in širšo javnostjo primanjkuje. Mladi imajo na voljo neskončno količino informacij, a jim v svetu lagodnega sodobnega življenja in lažnih zgledov pogosto manjka prave spodbude, zakaj in kako z delom razvijati svoje sposobnosti. Vesel sem, da vas lahko vse ponovno povabim z nami na popotovanje. Zanimivih predavateljev in raznovrstnih tem nam še dolgo ne bo zmanjkalo. Prepričan sem, da tudi radovednih poslušalcev ne!


Prof. dr. Dragan Marušič, dekan UP FAMNIT


Projekt sofinancirata: