Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj FAMNITovi Izleti v matematično vesolje 2017/18 je zaključen.

Vabljeni k udeležbi na predavanjih prihodnjega cikla! Uvodno predavanje bo v sredo 24. oktobra 2018. Program cikla 2018/19 bo objavljen na tej spletni strani konec septembra 2018.

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

4. predavanje

natisni

Sreda, 14. februar 2018, ob 18.00, Velika predavalnica, UP FAMNIT
Matematika solidarnosti
Dr. Aljaž Ule, Univerza v Amsterdamu, UP IAM,
UP FAMNIT in IMFM

Sodelovanje, zaupanje in solidarnost so pomembni za uspeh skupin na različnih področjih, od športnih tekem do tržne konkurence med podjetji. Kljub temu pogosto na skupine gledamo kot na množico avtonomnih in sebičnih posameznikov. Eden od razlogov je, da si s tem olajšamo opis in matematično analizo vedenja skupin. Pa vendar se v skupinah pogosto razvije veliko medsebojne pomoči. Na predavanju bomo spoznali nekaj osnovnih pristopov za matematični opis sodelovanja in altruizma ter se pogovorili, kako vplivajo na tržno vedenje ljudi.

 

   

   

 


Foto: Matjaž Krnc, Safet Penjić