Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na naslednje predavanje!

    Kaj se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu?

Dr. Rado Pezdir, UP FAMNIT in MFDPŠ Celje

Sreda, 22. marec 2023, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT  ali preko videokonferenčnega orodja 

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Izleti v matematično vesolje kot posodobitveni program

natisni

Novost v letu 2014/15 je, da cikel predavanj ponujamo kot enega izmed programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (objavljeno na spletni strani MIZŠ, str. 78 v katalogu).

Osnovne informacije o programu

Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01026
Št. točk: 0,5
Št. ur: 12 (v več delih) 
Koordinator: Martin Milanič, 05-611-75-84, fax 05-611-75-71, martin.milanic@upr.si

Ciljna skupina: Učitelji matematike v osnovnih in srednjih šolah

Cilji:
Cilj usposabljanja je nadgraditev matematičnih znanj in spoznavanje uporab matematike in matematičnih modelov na različnih področjih sodobnega sveta (ekonomija in finance, računalništvo, zdravstvo, logistika, šport itd.). Vsakemu od šestih predavanj bo sledila diskusija, ki bo udeležencem omogočila zastavljanje vprašanj predavateljem, medsebojno informiranje in izmenjavo izkušenj ter mnenj. Obenem je cilj izpopolnjevanja tudi spoznavanje konkretnih in splošnih matematičnih konceptov, s katerimi si učitelji lahko povečajo samozavest, osvojena znanja pa s pridom uporabijo pri pouku matematike.

Predavatelji, teme in termini:
• sreda 22. oktober 2014 ob 18:00, Matematika v športu - dr. Boštjan Frelih (2 P)
• sreda 19. november 2014 ob 18:00, Ali so fantje bolj nadarjeni za matematiko kot dekleta? - dr. Arjana Brezigar Masten (2P)
• sreda 14. januar 2015 ob 18:00, Matematika delovanja spletnih iskalnikov - dr. Rok Požar (2P)
• sreda 11. februar 2015 ob 18:00, Matematika v računalniškem vidu - dr. Marko Boben (2P)
• sreda 18. marec 2015 ob 18:00, Od najmanjših kvadratov do delovanja CT naprave - dr. Marko Orel (2P)
• sreda 15. april 2015 ob 18:00, Matematično ozadje planiranja projektov - dr. Petra Šparl (2P)

Več podrobnosti na spletni strani cikla.

Kraj izvedbeUP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper

Obveznosti: Aktivna udeležba na predavanjih, seminarske naloge.

Rok prijave: 15. 10. 2014
Kotizacija: 10,06 EUR
Prijava: preko maila na martin.milanic@upr.si. O načinu plačila boste obveščeni po mailu.