Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Predavanje v sredo, 18. marca 2020, odpade. Nadomestni termin bo objavljen naknadno. Hvala za razumevanje!
Sreda, 18. marec 2020, ob 18.00, Velika predavalnica 2, UP FAMNIT
Trije klasični starogrški problemi
Dr. Aleksander Malnič,  UL PeF, UP IAM in IMFM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Uporaba matematike pri obdelavi in analizi podatkov v medicini

natisni

Sreda, 26. februar 2020, ob 18.00, Velika predavalnica 2, UP FAMNIT
Uporaba matematike pri obdelavi in analizi
podatkov v medicini

Dr. Janez Žibert, UP IAM, UL FRI in UL ZF

V medicinski diagnostiki pridobivamo velike količine podatkov o pacientih in njihovem zdravstvenem stanju. Z informacijskimi tehnologijami lahko te podatke združujemo, preiskujemo in izvajamo različne analize. Značilnost takih podatkov je, da so to meritve živega sveta in vključujejo veliko mero variabilnosti, zato je treba pri njihovi obdelavi uporabljati ustrezne biostatistične metode in modele. Na predavanju bodo predstavljeni primeri uporabe biostatistike in statističnega modeliranja pri obdelavi in analizi biomedicinskih signalov s področja kardiologije in nevrologije ter pri analizi radioloških slik s področja radiološke tehnologije.

prosojnice predavanja

Foto: Žiga Velkavrh