Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na naslednje predavanje!

    Kaj se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu?

Dr. Rado Pezdir, UP FAMNIT in MFDPŠ Celje

Sreda, 22. marec 2023, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT  ali preko videokonferenčnega orodja 

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Predavatelji

natisni

Dr. Primož Šparl 

UL PEF, UP IAM in IMFM

Dr. Primož Šparl je na področju matematike diplomiral (leta 2002) in nato doktoriral (leta 2007) na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bil v letih od 2012 do 2016 tudi predstojnik Oddelka za matematiko in računalništvo, poučuje bodoče učitelje matematike. 
Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov in uporabo algebrskih orodij pri njihovem študiju.

 


Dr. Branko Kavšek 

UP FAMNIT in IJS

Branko Kavšek je docent na področju računalništva in informatike, član Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT in Laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan. Raziskovalno deluje na področjih strojnega učenja, podatkovnega rudarjenja in umetne inteligence. Na UP FAMNIT poučuje predmeta Osnove strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja in Teorija formalnih jezikov in izračunljivosti na dodiplomskem študiju računalništva in informatike ter predmet Inteligentni sistemi na istoimenskem magistrskem študiju.

Rubikovo kocko se je naučil sestaviti že leta 1985, v 4. razredu osnovne šole, a se je letos ponovno navdušil nad to najbolj prodajano igračo, ko je vstopil v svet hitrostnega reševanja Rubikove kocke.


Dr. Ted Dobson

UP FAMNIT in UP IAM

Ted Dobson je leta 1995 doktoriral na Louisiana State University v ZDA. Po 20 letih na Univerzi v Mississippiju v ZDA in dolgoletnemu gostovanju pri slovenskih matematikih je leta 2018 postal profesor na Univerzi na Primorskem. Njegovo raziskovalno področje so simetrije na grafih, skupaj s povezanimi področji.

 

 


Dr. Matjaž Kljun

UP FAMNIT in UP IAM

Matjaž Kljun je doktoriral iz računalništva na Univerzi v Lancastru v Združenem Kraljestvu. Njegovo glavno področje raziskovanja je interakcija človek-računalnik kjer ga zanimajo predvsem e-učenje, upravljanje z zasebnimi podatki, vseprisotno računalništvo, mešana in virtualna resničnost. Raziskovalno in pedagoško je delal oz. dela tudi na Luleå Univerzi (Švedska), NAIST (Japonska) in Ben-Gurion Univerzi (Izrael).

 


Dr. Rado Pezdir

UP FAMNIT in MFDPŠ Celje

Rado Pezdir je leta 2020 doktoriral na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Od leta 2008 je zaposlen na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje. Od leta 2016 do 2022 je bil strokovni sodelavec preiskovalnih komisij Državnega zbora Republike Slovenija. Raziskovalno se ukvarja s finančno forenziko, monetarno politiko, makro - financami in ekonomiko tranzicije. Poleg tega je predstojnik katedre za ekonomijo na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje in namestnik koordinatorke študijskega programa Matematika v ekonomiji in financah na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.


Dr. Katja Berčič

UL FMF

Katja Berčič je asistentka na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Doktorirala je leta 2015 iz matematike. Po krajšem izletu v industrijo je pot nadaljevala na podoktorskih pozicijah na UNAM v Mehiki in FAU v Nemčiji. Raziskovalno se ukvarja z reprezentacijo in upravljanjem matematičnega znanja.