Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na naslednje predavanje!

    Kaj se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu?

Dr. Rado Pezdir, UP FAMNIT in MFDPŠ Celje

Sreda, 22. marec 2023, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT  ali preko videokonferenčnega orodja 

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

UP FAMNIT

natisni

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Univerza na Primorskem

Glagoljaška 8, 6000 Koper
Tel: (+ 386 5) 611 75 75,
Fax: (+386 5) 611 75 71
www.famnit.upr.si
referat@famnit.upr.si

Sodobna znanost je tako razdrobljena, da se pogosto ne razumejo niti strokovnjaki, ki delujejo na istem področju. Toda obenem so ključna vprašanja, ki jih pred nas postavlja sodobni svet, preveč zapletena, da bi nanje lahko odgovorili z orodji zgolj ene znanstvene discipline.

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v Kopru smo zato zasnovali med seboj prepletene in raznolike študijske programe. Svet se danes tako hitro spreminja, da bodo imeli prednost tisti diplomanti, ki bodo znali samostojno uporabljati miselna aparata vsaj dveh različnih znanstvenih disciplin.

FAMNIT je del Univerze na Primorskem, tretje s strani države ustanovljene univerze v Sloveniji. Ponuja raznolike študijske programe Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Varstvo narave, Sredozemsko kmetijstvo in Biopsihologija. Večinoma mladi predavatelji so že uveljavljeni strokovnjaki, imajo mednarodne izkušnje ter so inventivni in motivirani za pedagoško delo. Na UP FAMNIT se potrudimo, da ima vsak naš študent ime, ne le vpisno številko. 

Naši študijski programi 1. stopnje so 3-letni redni univerzitetni študijski programi, oblikovani po bolonjskih smernicah. Izvajajo se v Kopru. Študij bo mogoče na UP FAMNIT nadaljevati tudi na 2. in 3. stopnji (bolonjski magistrski in doktorski študij).

Vabimo vas, da se pozanimate o možnostih študija na UP FAMNIT (www.famnit.upr.si, 05 611 75 70, info@famnit.upr.si). Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja. 

Dodiplomski študijski programi UP FAMNIT

Študijski program Matematika

Znanost za raztresence v belih nogavicah in natikačih? Ta stereotip že dolgo ne velja. Matematiki lahko raziskujejo in predavajo, srečamo pa jih tudi v bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu in računalniških podjetjih, na uradu za statistiko, na borzi, v izobraževanju… Matematik lahko izbere tudi drugačno poklicno kariero. Smisel za logično mišljenje, presojanje rezultatov ter analitični pristop k reševanju problemov, ki jih pridobi vsak diplomant programa, naj bi namreč imeli tudi vodilni delavci na mnogih področjih. Ugledni časnik The Wall Street Journal je matematike postavil kar na prvo mesto svoje letošnje lestvice najboljših poklicev v ZDA. Študijski program je sodobno zasnovan in omogoča smeri, ki prej v Sloveniji niso bile dosegljive.

Študijski program Matematika v ekonomiji in financah

Program združuje znanja s področja ekonomije z matematičnimi orodji. Študent pridobi poznavanje ozadja finančnih gibanj, kar je glede na gospodarske trende znanje prihodnosti. Program je primeren za vse, ki se želijo naučiti uporabe matematike pri modeliranju finančnih in ekonomskih procesov. »Vsebine programa so po obsegu in kakovosti primerljive s študijskimi programi ekonomije/aplikativne matematike, ki jih ponujajo najpomembnejše univerze v ZDA,« je v recenziji programa zapisal ugledni ekonomist dr. Egon Zakrajšek, pomočnik direktorja oddelka za monetarne zadeve v Ameriški centralni banki.

Študijski program Računalništvo in informatika

Računalništvo je ena najhitreje rastočih vej gospodarstva, tudi v Sloveniji. Med študijem študent pridobi ustrezna znanja za delo in zaposlitev na pedagoškem in raziskovalnem področju, v sistemski administraciji (računalniška in ostala podjetja ter ustanove), v programiranju (računalniška podjetja), v snovanju informacijskih sistemov. Poleg osnovnih znanj računalništva in informatike ter osnovnih matematičnih znanj študent usvoji široko paleto predmetov in splošnih znanj, ki mu omogočijo vpogled na druga študijska področja in s tem več možnosti za zaposlitev.

Študijski program Bioinformatika

Tudi ta študijski program smo začeli izvajati v letu 2009/10. Gotovo ste že slišali za analizo DNK in proteinskih zaporedij, tridimenzionalne modele proteinskih molekul in podobne izraze. Pa za razvozlavanje človeškega genoma. Bioinformatika je veda, ki je pri tem ključna. Bioinformatiki morajo znati ustvariti in razviti podatkovne baze, algoritme, računske in statistične tehnike za reševanje problemov, ki se pojavijo pri analizi bioloških podatkov. Obvladati morajo torej temelje osnovnih naravoslovnih ved in jih izraziti v računalniškem jeziku. Če vas torej navdušujeta računalništvo in informatika, poleg tega pa so vas vedno zanimale tudi biologija, kemija ali fizika, je to študij za vas. Obenem pa bioinformatika velja za študij prihodnosti.

Študijski program Varstvena biologija

Biodiverziteta ali biotska raznovrstnost pomeni raznovrstnost vseh živečih organizmov ter njihovih življenjskih okolij. Vključuje raznovrstnost na nivoju vrste, genov znotraj posamezne vrste ter obstoječih ekosistemov. Biodiverziteta je danes predvsem zaradi posledic človekova delovanja v drastičnem upadu - na tisoče vrst bo v naslednjih desetletjih izginilo, mnoge od teh prej, kot jih bomo sploh dodobra spoznali. 

Odgovor na hitro propadanje biodiverzitete na Zemlji bi moralo biti varovanje in pospeševanje trajnostne rabe dobrin. V ta namen potrebujemo usposobljene strokovnjake, s klasičnimi biološkimi znanji, ki pa imajo vpogled tudi v druga področja naravoslovja (kemija, fizika) ter so seznanjeni z novimi orodji, kot so bioinformatika, varstvena genetika, geografski informacijski sistemi (GIS) in podobno. Prav ta znanja pa nudi študijski program Varstvena biologija, ki smiselno združuje vsa potrebna interdisciplinarna znanja klasičnega biologa, molekularnega biologa in kemika, posebno težo pa daje tudi genetiki in bioinformatiki. Naravoslovne temelje študent nadgradi z aplikativnimi znanji, uporabnimi v industriji in gospodarstvu, zato je ob koncu študijskega programa usposobljen tudi za delo v teh panogah. 

Študijski program Sredozemsko kmetijstvo

Načrtovanje in pridelava hrane predstavljata v sredozemskem prostoru veliko odgovornost in izziv. Podnebne spremembe narekujejo večja vlaganja v varovanje okolja in v razvijanje sodobnih tehnologij za doseganje kakovosti pridelkov. Delo v sodobnem kmetijstvu zahteva interdisciplinarno povezovanje znanj naravoslovja, biotehnologije, ekonomike in tehnologij pridelave ter predelave. Študij svetujemo vsem, ki so naravoslovno usmerjeni, imajo radi razgibano delo na terenu ali v laboratoriju in želijo ohraniti stik z naravo in okoljem. Fakulteta je umeščena v prijazno mediteransko okolje; spoznavanje raznolikosti habitatov, ekoloških dejavnikov okolja in kulturnih rastlin ter njihove pridelave, je zagotovljeno.

Študijski program Biopsihologija

Biopsihologija je v svetu že razširjeno in priznano znanstveno področje raziskovanja biološkega ozadja psiholoških pojavov. Dobro poznavanje možganskih struktur in njihovega delovanja je temeljnega pomena za razumevanje našega čustvovanja, razmišljanja in vedenja. Cilj študijskega programa Biopsihologija je preseči klasično obravnavo individualnih in družbenih pojavov zgolj z družboslovnega ali naravoslovnega vidika. Diplomanti bodo tako osvojili širši pogled na psihologijo človeka, vešči pa bodo tudi uporabe znanstvenih metod družboslovja in naravoslovja kot orodja za reševanje nalog v praksi. Sodobno oblikovani program je idejno zasnoval pokojni prof. dr. Andrej Marušič. pri njegovem izvajanju pa sodelujejo vrhunski strokovnjaki iz tujine.