Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na letošnje drugo predavanje cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje 2023/24.
 

Predavanje z naslovom "Matematika v ozadju igre Sudoku" bo izvedel Dr. Slobodan Filipovski, UP FAMNIT, UP IAM in UL FMF, v sredo, 20. marca 2024, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in preko ZOOM povezave.

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

NATEČAJ PIezije V SLOVENŠČINI

natisni

Natečaj je zaključen. V sredo, 21. marca, smo ob koncu 5. predavanja Famnitovih izletov v matematično vesolje 2017/18 razglasili zmagovalce letošnjega natečaja PIezija v slovenščini.

Letošnji odziv javnosti kaže na naraščajoče zanimanje za tovrstno ustvarjanje, ki združuje umetnost in matematiko. Prejeli smo namreč 17 izdelkov z različnih koncev Slovenije, medtem ko smo pred štirimi leti, ob izvedbi prvega tovrstnega natečaja, prejeli 8 izdelkov, pretežno iz okolice Kopra. V veselje nam je tudi, da so se za sodelovanje odločili učenci in dijaki slovenskih šol, ki so se izziva lotili ob podpori mentorjev. Natečaj so vzporedno z nami izvedli tudi na OŠ Janka Glazerja Ruše.

Petčlanska komisija je na podlagi izvirnosti, dolžine in vsebinske smiselnosti besedila izbrala tri najboljše piezije, ki jih lahko preberete na spodnjih povezavah:

1. mesto:  JE TO RES MOJA PESEM? (avtorica: Urška Mihajloska),

2. mesto:  POT V SVET (avtorica: Nežka Černe Gec),

3. mesto:  PI*JEZIJA (avtor želi ostati anonimen).

Vse ostale prispele piezije so na voljo na naslednji povezavi.

Vsem sodelujočim in nagrajencem čestitamo za trud in želimo še veliko matematičnih in umetniških izzivov!


PIfilologija zajema različne mnemotehnične tehnike, ki nam lahko pomagajo pri znanju največjega možnega števila decimalk števila PI. En od načinov je PIezija – torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila PI. Nekaj prvih decimalk števila PI lahko najdete na http://www.piday.org/million/.

Verjetno najbolj znana PIezija v angleščini je:

"How I need a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics." (3,14159265358979)

V okviru Izletov v matematično vesolje smo prvo izbiranje PIezije v slovenščini z natečajem izvedli leta 2014. Tako smo izbrali najboljše Piezije, med katerimi je bilo tudi eno prozno delo. Navdušeni smo bili nad umetniško vrednostjo prispelih del, ki so bila zapisana v različnih oblikah, presegala pa so 130 decimalk števila pi. Prve slovenske piezije lahko preberete na povezavi.

Verjamemo pa, da ustvarjanje, ki združuje umetnost in matematiko ni izpeto, zato ponovno organiziramo NATEČAJ za PIezijo v slovenščini. Prek elektronske pošte nam svoja dela lahko posredujete do dneva števila pi, 14. 3. 2018. Zmagovalno PIezijo pa bomo razglasili teden dni kasneje, 21. 3. 2018, na takratnem Izletu v matematično vesolje

PRAVILA NATEČAJA:  PIezija v slovenščini

Izhodišče

PIfilologija zajema različne mnemotehnične tehnike, ki nam lahko pomagajo pri znanju največjega možnega števila decimalk števila PI. En od načinov je PIezija – torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila Pi. Nekaj prvih decimalk števila Pi lahko najdete na http://www.piday.org/million/.

Verjetno najbolj znana PIezija v angleščini je:

"How I need a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics." (3,14159265358979)

Namen in vsebina natečaja

V okviru Izletov v matematično vesolje je bilo prvo izbiranje PIezije v slovenščini z natečajem izvedeno leta 2014. Ponovitev natečaja je namenjena kontinuiteti spodbujanja in nadgrajevanja tovrstnega ustvarjanja, povezovanja umetnosti in matematike.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, razen zaposlenih na Univerzi na Primorskem. Zaposleni lahko v natečaju sodelujejo zgolj s prispevki, vendar brez možnosti nagrade.

Na natečaju lahko sodelujejo tudi sodelujoči in nagrajenci prejšnjega natečaja, vendar ne z istimi ali podobnimi deli kot v prvem natečaju.

Kako lahko sodelujem?

Sodelujete lahko z literarnim prispevkom (prozo ali poezijo), ki ustreza naslednjim kriterijem:

  • Zapisan je v zborni slovenščini;
  • Ustreza zahtevam PIfilologije, torej mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila PI. Za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami;
  • Besedilo mora biti smiselno vsebinsko povezano;
  • Dodatne točke za izvirnost si avtor lahko pridobi z zapisom, ki sledi pravilom določenih literarnih zvrsti (npr. v primeru poezije upoštevajte rimo, strukturo v obliki kitic, akrostih, carmen figuratum ipd.);
  • Besedilo ni sodelovalo na natečaju za PIezijo leta 2014;
  • Besedilo je avtorsko delo fizične osebe.

Kako oddam prispevek?

Prispevek oddate po elektronski pošti na naslov pi.natecaj@famnit.upr.si v obliki Word ali druge tekstovne datoteke (ne pdf). Obenem v sporočilu dopišite ime in priimek, naslov in kontakt (telefonska številka, elektronski naslov) avtorja prispevka.

Rok za oddajo

Pričetek natečaja je 14. 2. 2018. Rok za oddajo je 14. 3. 2018 (elektronska oddaja do 23:59 po srednjeevropskem času).

Kako preverim pravilnost prispevka?

Pravilnost prispevka lahko preverite tukaj.

Nagrade, izbor in objava

Izbrali bomo tri najboljše PIezije, katerih avtorji bodo prejeli naslednje nagrade

  • 1. nagrada:  matematična stenska ura,
  • 2. nagrada:  4 vstopnice Gledališča Koper za ogled izbrane predstave*,
  • 3. nagrada:  2 vstopnici Gledališča Koper za ogled izbrane predstave*.

Vsi ostali sodelujoči prejmejo simbolično nagrado.

Prispevke bo ocenjevala 5-članska komisija, ki bo zastopala tako matematično kot literarno področje. Nagrajence bo izbrala na podlagi naslednjih kriterijev:

- IZVIRNOST – besedilna ali oblikovna izvirnost besedila,

- DOLŽINA – število predstavljenih cifer, njihova pravilnost,

- VSEBINSKA SMISELNOST BESEDILA.


Komisija bo izbrala 3 nagrajence in 3 rezervne nagrajence. V rezultatih bodo objavljeni zgolj nagrajenci. Vsi prispeli prispevki bodo objavljeni na spletni strani natečaja. Komisija se lahko po presoji soglasno odloči tudi za podelitev dodatnih simboličnih nagrad.

Rezultati natečaja

Vsi nagrajenci bodo razglašeni na predavanju FAMNITovih Izletov v matematično vesolje (21. 3. 2018), nato pa bodo v roku 5-ih delovnih dni objavljeni tudi na spletni strani natečaja in obveščeni prek elektronske pošte, ki bo navedena ob oddaji prispevka.

Splošne določbe nagradnega natečaja

Udeleženec natečaja se zaveže, da je prispevek njegovo avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice drugih. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo Razpisu (vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora). Prijavljeni prispevki in podatki bodo uporabljeni v promocijske in raziskovalne namene organizatorja natečaja, ne pa za komercialne namene. Udeleženec soglaša z objavo prispevka v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja natečaja. V primeru nestrinjanja z objavo imena in priimka se bo prispevek objavil brez navedbe avtorja. Podatki udeleženca bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Nagrada ni prenosljiva.


*Prevzem vstopnic za ogled predstave Za blagor vseh ljudi, ki bo v sredo, 18. aprila, ob 20. uri v Gledališču Koper, bo možen po 22. marcu na blagajni Gledališča Koper.