Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  

Vabljeni na naslednje predavanje!

    Kaj se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu?

Dr. Rado Pezdir, UP FAMNIT in MFDPŠ Celje

Sreda, 22. marec 2023, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT  ali preko videokonferenčnega orodja 

ZOOM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

Natečaj PIezija v slovenščini

natisni

Natečaj je zaključen. Na naslednji povezavi so na voljo nagrajene PIezije. Zmagovalcem čestitamo, vsem sodelujočim pa se zahvaljujemo za sodelovanje!

NATEČAJ:  PIezija v slovenščini

Izhodišče

PIfilologija zajema različne mnemotehnične tehnike, ki nam lahko pomagajo pri znanju največjega možnega števila decimalk števila PI. En od načinov je PIezija – torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila Pi. Nekaj prvih decimalk števila Pi lahko najdete na http://www.piday.org/million/.

Verjetno najbolj znana PIezija v angleščini je:
"How I need a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics." (3,14159265358979)

Namen in vsebina natečaja

Na Wikipediji slovenske verzije še niso objavljene, pa tudi PIezija še ni široko razširjena. Obenem združuje tako matematike kot književnike, zato lahko postane zanimiv preplet obeh področij. Izbiramo torej najboljšo PIezijo v slovenščini, ki ne bo le nagrajena, temveč tudi objavljena na Wikipediji.

Nagrajenca bomo razglasili na letošnjem zadnjem Izletu v matematično vesolje (14. 3. 2014), ki bo namenjeno prav številu PI. 

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, razen zaposlenih na Univerzi na Primorskem. Zaposleni lahko v natečaju sodelujejo zgolj s prispevki, vendar brez možnosti nagrade.

Kako lahko sodelujem?

Sodelujete lahko z literarnim prispevkom (prozo ali poezijo), ki ustreza naslednjim kriterijem:

  • Zapisan je v zborni slovenščini;
  • Ustreza zahtevam PIfilologije, torej mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila PI. Za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami;
  • Besedilo mora biti smiselno vsebinsko povezano;
  • Dodatne točke za izvirnost si avtor lahko pridobi z zapisom, ki sledi pravilom določenih literarnih zvrsti (npr. v primeru poezije upoštevajte rimo, strukturo v obliki kitic, akrostih, carmen figuratum ipd.).

Kako oddam prispevek?

Prispevek oddate po elektronski pošti na naslov pi.natecaj@famnit.upr.si v obliki Word ali druge tekstovne datoteke (ne pdf). Obenem v sporočilu dopišite ime in priimek, naslov in kontakt (telefonska številka, elektronski naslov) avtorja prispevka.

Rok za oddajo

Pričetek natečaja je 1. 2. 2014. Rok za oddajo je 3. 3. 2014 (elektronska oddaja do 23:59 tega dne).

Nagrade, izbor in objava

Izbrali bomo tri najboljše PIezije, katerih avtorji bodo prejeli naslednje nagrade

  • 1. nagrada:  prenosnik Lenovo; nagrada se podarja v sodelovanju s podjetjem Actual I.T.,
  • 2. nagrada:  matematična stenska ura,
  • 3. nagrada:  nahrbtnik.

Prispevke bo ocenjevala 5-članska komisija, ki bo zastopala tako matematično kot literarno področje. Nagrajence bo izbrala na podlagi naslednjih kriterijev:
- IZVIRNOST – besedilna ali oblikovna izvirnost besedila,
- DOLŽINA – število predstavljenih cifer, njihova pravilnost,
- VSEBINSKA SMISELNOST BESEDILA.
Komisija bo izbrala 3 nagrajence in 3 rezervne nagrajence. V rezultatih bodo objavljeni zgolj nagrajenci.
Vsi prispeli prispevki bodo objavljeni na spletni strani natečaja.

Rezultati natečaja

Vsi nagrajenci bodo razglašeni na zadnjem predavanju letošnjega cikla FAMNITovih Izletov v matematično vesolje (14. 3. 2014), nato pa bodo v roku 5-ih delovnih dni objavljeni tudi na spletni strani natečaja http://matematicni-izleti.famnit.upr.si/sl/natecaj/ in obveščeni preko elektronske pošte, ki bo navedena ob oddaji prispevka.

Splošne določbe nagradnega natečaja

Udeleženec natečaja se zaveže, da je prispevek njegovo avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice drugih. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo Razpisu (vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora). Prijavljeni prispevki in podatki bodo uporabljeni v promocijske in raziskovalne namene organizatorja natečaja, ne pa za komercialne namene. Udeleženec soglaša z objavo prispevka v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja natečaja. V primeru nestrinjanja z objavo imena in priimka se bo prispevek objavil brez navedbe avtorja. Podatki udeleženca bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Nagrada ni prenosljiva.