Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Sreda, 20. marec 2019, ob 18.00, Velika predavalnica 1, UP FAMNIT
Vsakdanji problemi — matematične rešitve
(Zgledi uporabe dominacije v grafih)

Dr. Nina Chiarelli UP FAMNIT in UP IAM

“Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu”

2. predavanje

natisni

Sreda, 21. november 2018, ob 18.00, Velika predavalnica 1, UP FAMNIT
Računanje v starih civilizacijah
Dr. Marjan Jerman, UL FMF in UP FAMNIT

Ko v naši civilizaciji učimo otroke osnovne računske operacije, se sploh ne zavedamo, koliko izjemnih idej je za na videz enostavnim zapisom števil in računanjem z njimi. Lep primer so že rimske številke, s katerimi je težko napisati velika števila, deljenje pa je praktično nemogoče. Na predavanju bom predstavil nekaj osnovnih idej, ki pokažejo izjemno matematično ozadje v primeru egipčanske in babilonske notacije števil.
 
videoposnetek predavanja

 
   
   
 
Foto: Žiga Velkavrh